Šta znači OVEŠTAO?

» Oveštao • prid. iznošen, pocepan, dotrajao, izlizan