Šta znači OTOČITI?

» otočiti • glagol Odsuti, odliti.