Šta znači OTEŽAVATI?

» otežavati • glagol Činiti težim.