Šta znači OTAVA RIMA?

» otava rima • ital. ottava rima poet. strofa od osam stihova, italijanskog stanca stihovni oblik it. epskog pesništva sa slikom