Šta znači OTAGRA?

» otagra • ženski rod (medicina) Ušna kostobolja.