Šta znači OTA?

» Ota • ženski rod (lično) Žensko ime, Otilija odmila.