Šta znači OT?

» ot • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: uho, ušni.

» OT • skraćenica Osnovna tarifa.
Opštinska taksa.
» Ot • muški rod (geologija) Alpski vrh u Švajcarskoj.