Šta znači OSE?

» ose • (muva) Familija insekata sličnih pčelama, zolje.