Šta znači ORIJENTACIJA?

» orijentacija • ženski rod Snalaženje u prostoru; određivanje položaja nekog mesta prema stranama sveta; fig. snalaženje, umenje da se nađe pravi put, upućivanje u, upoznavanje, obaveštavanje. (fr.)