Šta znači ORDINARIJUM?

» ordinarijum • muški rod Kod katolika: stalni delovi mise, tj. oni koji se na svakoj misi redovno ponavljaju (npr. Kirije elejson, Glorija i dr.); u državnom gazdinstvu: redovni, budžetom predviđeni prihodi i rashodi. (lat.)