Šta znači ORAN?

» Oran • muški rod (geologija) Luka u Alžiru.

» oran • pridev Raspoložen za rad.