Šta znači OPTIMA FIDE?

» optima fide • lat. optima fide u najboljoj veri, u najboljoj nameri