Šta znači OPTIKA?

» optika • ženski rod Nauka o svetlosti i svetlosnim pojavama uopšte; nauka o prirodi svetlosti i zakonima viđenja, gledanja. (lat.)