Šta znači OPTICAJ?

» opticaj • muški rod Kruženje, upotreba novca.