Šta znači OPTANT?

» optant • muški rod (pravo (nauka)) Osoba koja ima pravo da slobodno izabere otadžbinu, koja može preći iz jedne zemlje u drugu (lat.)
Onaj koji ima pravo slobodnog opredeljivanja u biranju otadžbine ili podaničke pripadnosti; up. opcija.