Šta znači OPAT?

» opat • muški rod Katolički sveštenik, "šef" samostana.
Starešina muškog manastira u nekim katoličkim redovima, sa biskupskim ovlašćenjima (lat.)