Šta znači ONLAJN?

» onlajn • pridev (računari) Uključen,
Na vezi. Kada pomoću svog modema uspostavite vezu sa drugim računarom.
Dostupan, kao u "štampač je onlajn", što znači "radi i spreman je za štampu".
Prekidač na štampaču koji mu omogućava da prihvati naredbe od računara. Štampač možete da prebacite u suprotno stanje, oflajn, kako biste koristili njegov meni ili neko od dugmadi sa komandne table.
Telekomunikacijski izraz za: "priključen, na vezi".