Šta znači OMISCIJENTAN?

» omiscijentan • pridev Koji sve zna, sveznajući.