Šta znači OMETATI?

» ometati • glagol Praviti smetnje.