Šta znači OMENTUM?

» omentum • muški rod (anatomija) Spoljna stomačna membrana.
Skramica.