Šta znači OMBROMETAR?

» ombrometar • muški rod Kišomer, daždomer, ombrograf (grč.)