Šta znači OMBROGRAF?

» ombrograf • muški rod Sprava za merenje padavina, oborina (grč.)