Šta znači OMATUVITI?

» omatuviti • glagol Podetinjiti od starosti, poseniliti (tur.)