Šta znači OMALOVAŽAVATI?

» Omalovažavati podsmevati drugog u cilju uzdizanja sebe, obeshrabriti