Šta znači OM?

» om • muški rod (fizika) Praktična jedinica za merenje električnog otpora, nazvana po nemačkom fizičaru Georgu Simonu Omu (Ohm, 1787-1854): otpor stuba žive dugačkog 106.3 santimetra a poprečnog preseka jedan kvadratni milimetar na 0 stepeni celzijusa.
Merna jedinica za električni otpor.

» Om • muški rod (geologija) Reka u Sibiru.