Šta znači OKSIDACIJA?

» oksidacija • ženski rod (hemija) Sjedinjavanje nekog tela sa kiseonikom, sagorevanje. (grč.)