Šta znači OIVIČITI?

» oivičiti • glagol Porubiti, obrubiti.