Šta znači OHRIJAZIS?

» ohrijazis • muški rod (medicina) Žućkasto bledilo lica.