Šta znači OHRANA?

» Ohrana • ženski rod Tajna policija u carskoj Rusiji, poznata po svojoj svireposti prema progresivnim ljudima. (rus.)