Šta znači OHLOKRACIJA?

» ohlokracija • ženski rod Ohlokratija (grč.)