Šta znači OHEMA?

» ohema • ženski rod (medicina) Tečan uvijač za odviše suve i jake lekove.