Šta znači OGRANAK?

» ogranak • muški rod Odvojak od glavne grane, deo grane.