Šta znači ODLIKA?

» odlika • ženski rod Karakteristika, osobina, pozitivna osobina.