Šta znači ODAVNA?

» odavna • prilog Od davno prošlog vremena.