Šta znači ODABRAN?

» odabran • pridev Izabran, probran.