Šta znači ODABAŠA?

» odabaša • muški rod Komandant janičarske čete, zapovednik; poglavar;
Upravnik, upravitelj, direktor (tur.)