Šta znači OČINSTVO?

» očinstvo • imenica Krva veza između oca i dece.