Šta znači OCENA?

» ocena • ženski rod Mišljenje, sud o nečemu.