Šta znači NOTA?

» nota • ženski rod Znak, oznaka, potsetnik; pismena primedba, zabeleška, napomena radi dopune i objašnjenja nekog mesta u knjizi; u diplomatiji: formalno saopštenje jedne vlade drugoj;
trg. kratak račun, privremena priznanica, zabeleška koja služi kao potvrda o prijemu robe; banknota;
muz. određeni znak kojim se beleže pojedini tonovi, muzičko pismo; ocena (u školi). (lat.)