Šta znači NOID?

» noid • muški rod Šaman koji opšti sa dušama umrlih kod Laponaca.