Šta znači NEZOLOGIJA?

» nezologija • ženski rod Nauka o ostrvima (deo fizičke geografije).