Šta znači NEUTAŽIV?

» Neutaživ • im. koji se ne može ugasiti (neutaživa žeđ); koji se ne može zadovoljiti (neutaživa želja)