Šta znači NESVESNO?

» Nesvesno • pr. Nenamerno, suprotno od svesnog sagledavanja i namernog delanja.