Šta znači NAZIVANJE?

» nazivanje • imenica Davanje imena, imenovanje.