Šta znači NAZARENIZAM?

» nazarenizam • muški rod (umetnost) Religijski pravac u novijem nemačkom slikarstvu.