Šta znači NAZAREN?

» nazaren • muški rod Pripadnik hrišćanske verske sekte koja najvećim zločinom smatra ubistvo čoveka, bilo u ratu ili miru (ne priznaje sveštenike i sakramente, odbija da služi vojsku i nošenje oružja, a prezre telesna uživanja, sudstvo, a privržena je internacionalizmu);
Pripadnik grupe hrišćansko-romantičarskih slikara koji su se 181godine organizovali u Rimu, oslanjajući se na predrenesansnu umetnost.