Šta znači NAZAREĆANIN?

» Nazarećanin • muški rod Čovek iz galilejskog grada Nazareta, nadimak I. Hrista.