Šta znači NAZAREĆANI?

» nazarećani Hrišćani, pristalice hrišćanske vere (ime kojim su protivnici nekada nazivali hrišćane, po Nazaretu, mestu u kome su živeli Hristovi roditelji);
Hrišćanska sekta u Palestini, iz II veka, koja je smatrala da treba spojiti jevrejski ceremonijal sa propisima Hristovim;
slik. Pristalice religijskog pravca (nazarenizma) u novom nemačkom slikarstvu, na čelu sa Overbekom, Kornelijusom i dr.