Šta znači NAUZEOZAN?

» nauzeozan • pridev Gadan, koji izaziva gađenje, odvratan; koji tera na povraćanje.