Šta znači NAUTILUS?

» Nautilus • muški rod Naziv podmornice kojom je plovio kapetan Nemo u romanu Žila Verna "20.0milja ispod mora";
Naziv američke podmornice koja je (193preduzela ekspediciju u Severnom ledenom moru;
Naziv prve američke podmornice na atomski pogon (prva, 195izvršila plovidbu ispod Severnog pola)

» nautilus • muški rod (životinja) Lađica, morska životinjica iz porodice četvoroškržnjaka, vrsta morskog mekušca (lat.)